องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สภาอบต. พนง.ส่วนตำบล และพนง.จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สภาอบต. พนง.ส่วนตำบล และพนง.จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12