องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๒


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนำนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และผู้ปกครอง ร่วมโครงการ  วันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ สวนสัตว์นครราชสีมา 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12