องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ วันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12