องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


จิตอาสา "โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ครั้งที่ ๒"


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่โดยการนำของท่านนายกอานนท์ หาญสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง    ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา นักเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมีการพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท และทำความสะอาดรอบบริเวณหมู่บ้านทุกหมู่ ในตำบลหนองไม้ไผ่ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12