องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยการนำของท่านนายกอานนท์  หาญสูงเนิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12