องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพลังงานทางเลือกในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน จ.สุรินทร์


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการพลังงานทางเลือกในระบบเกษตรยั่งยืน จ.สุรินทร์ ห้วข้อ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ" เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12