องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย ฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12