องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยการนำของนายอานนท์  หาญสูงเนิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  2562

2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12
2023-12-06
2023-11-29