องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


พระราชพิธิบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐


นายอานนท์  หาญสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา ตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐   วันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12