องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะตรวจเยี่ยมโครงการฯ


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยท่านนายกอานนท์ หาญสูงเนิน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมต้อนรับ ดร.ศิริ  จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง และพบปะสมาชิกกลุ่ม  ณ  บ้านด่านตลอด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  28  เมษายน  2562   

2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12
2023-12-06
2023-11-29