องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  ได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๒  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยมีผู้สูงอายุเข้ารับการอบรม จำนวน  ๑๐๐  คน 

2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12
2023-12-06
2023-11-29