องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้จัดโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีท่านนายกอานนท์  หาญสูงเนิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ให้เกียรติเป็นประธาน  เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12
2023-12-06
2023-11-29