องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้จัดทำโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข  พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดสระมะค่า ตำบลหนองไม้ไผ่  โดยการนำของท่านนายก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่  นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณวัด

2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12
2023-12-06
2023-11-29