องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    ระหว่าง  วันที่ 26-27  กุมภาพันธ์ 2562 ณ  ภูผาวารี รีสอร์ท  ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา                   เพื่อให้ผู้สูงในตำบลหนองไม้ไผ่ได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสพูดคุย พบปะสังสรรค์กับบุคคลวัยเดียวกัน แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติส่งผลให้เกิดความรักและสามัคคีในกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลหนองไม้ไผ่

2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12
2023-12-06
2023-11-29