องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 โดยมีสมาชิก เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม 600 คน
2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12