องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ้ได้จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่  27  ธันวาคม  2561 - 2  มกราคม  2562  เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12