องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


นายอำเภอหนองบุญมากได้ออกตรวจและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ


เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอหนองบุญมาก ได้ออกตรวจและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้กับ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.และเจ้าหน้าที่ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12