องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกับอำเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  ขึ้นในวันที่  20  พฤศจิกายน  2561 โดยกิจกรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2-3 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12