องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


วิทยากรผู้ให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองให้ไกลจากโรค


เพื่อให้ความรู้กับเด็กๆและผู้ปกครอง  ในการดูแล  ป้องกัน  รักษา ตัวเองให้ห่างไกลปลอดภัยจากโรคต่างๆ  โดยมี นายยุทธการ  ขำหินตั้ง  ผอ.รพสต.หนองไม้ไผ่  เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองให้ไกลจากโรค

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12