องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการธนาคารขยะ


กิจกรรมริเริ่มนำร่องแนวทางพัฒนาตำบลหนองไม้ไผ่ พิธีเปิดธนาคารขยะ บ้านหนองตะลุมปุ๊กหมู่ที่3 ตามโครงการจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน นำโดยท่านนายกอานนท์ หาญสูงเนิน นายก อบต.หนองไม้ไผ่ ท่านปลัดปริยากร ศรีระการ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมจัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ แปรขยะเป็นเงินในรูปแบบธนาคาร ปลูกฝังประชาชนรู้จักคัดแยกขยะ ทำให้ชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12