องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการกีฬาต้านยาเสพติดในตำหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2567


เมื่อวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดในตำบลหนองไม้ไผ่ ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

                                                            

 

 

            

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12