องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่  24 พฤษภาคม2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกับ รพ.สต.หนองไม้ไผ่ ผู้นำชุมชน อสม.  ดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จัดกิจกรรมรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย  ฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลหนองไม้ไผ่ เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดในช่วงฤดูฝน  อบต.หนองไม้ไผ่ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ร่วมมือเป็นอย่างดี

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12