องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยการนำของท่านนายก สกุล  พาขุนทด  ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12