องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 อบต.หนองไม้ไผ่ นำโดยนายอานนท์ หาญสูงเนิน นายก อบต. ปลัดปริยากร ศรีระการ กำนันสกุล พาขุนทด ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต พนักงานส่วนตำบล นักเรียนและประชาชนจิตอาสา ได้ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาทำดีด้วยใจ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลัก พร้อมทำความสะอาดถนนหนทาง 





2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12