องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๖ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้ ในวันพุธที่ ๒๖ ก.ค. ๖๖ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองบุญมาก หน้าบ้านพักนายอำเภอหนองบุญมาก

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12