องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระสังฆราชฯ


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยการนำของท่านนายกสกุล พาขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดสวนป่าพุทธธรรม ตำบลหนองหัวแรต วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12