องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)


องค์กา่รบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก        (๒๖ มิถุนายน) โดยการนำของท่านนายกสกุล  พาขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดภายในตำบลหนองไม้ไผ่ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12