องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565


วันที่  2 กันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ดำเนินโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 โดยการมอบวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้แก่ อาสาปศุสัตว์หมู่ที่่ 1- 9 เพื่อป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหนองไม้ไผ่

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12