องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูและสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูและสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านไร่คุณนาย ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2023-12-12
2023-12-06
2023-11-29
2023-10-24
2023-10-16
2023-10-12
2023-09-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-21