องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


ผ้าไทยใส่ให้สนุก


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมรณรงค์ผ้าไทย โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทย

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12