องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เข้าร่วมกิจกรรมวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมถวายพวงมาลา วันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๖๖ ณ ลานท้าวสุรนารีอำเภอหนองบุญมาก

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12