องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครการจิตอาสา พัฒนาสาธารณะ "ทำความดี ด้วยหัวใจ"


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครการจิตอาสา พัฒนาสาธารณะ "ทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมเก็บและตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บทำความสะอาด บริเวณถนนสายตัดใหม่ จุดสิ้นสุดถนนทางหลวง หมายเลข ๒๒๙๘  วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12