องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการกีฬาต้านยาเสพติด


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12