องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการ "คุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชืกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕"


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม "คุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชืกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕" เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12