องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกิจกรรมมีการอบรมเกี่ยวกับ การจัดดอกไม้สด การจัดดอกไม้แห้ง การทำข้าวเกรียบปากหม้อ การทำสายคล้องแมสคริสตัล  เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12