องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลหนองไม้ไผ่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองไม้ไผ่ และบริการรับชำระภาษี  ขออนุญาตก่อสร้าง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12