องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการ "เยี่ยมยามถามข่าว(อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมของอำเภอหนองบุญมากตามโครงการ "เยี่ยมยามถามข่าว(อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อทราบปัญหาความต้องการของประชาขนในพื้นที่ และจัดบูธหน่วยงานที่ออกให้บริการร่วม  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12