องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยการนำของท่านนายกสกุล พาขุนทด ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เมือวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12