องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย


่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมโกลเด้นท์ แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12