องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติงานท้องถิ่น แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติงานท้องถิ่น แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สุชาดา การ์เด้นลอดจ์ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12