องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรม โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด กิจกรรม ตัดหญ่้า เก็บขยะ  ทำความสะอาดถนนสายรอง ถนนสายหลัก ภายในตำบลหนองไม้ไผ่ เมื่อวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12