องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมซ่อมถนน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยการนำของท่านนายกสกุล พาขุนทด  และคณะผู้บริหาร  สภาชิกสภา อบต ผู้นำชุมชน รวมทั้งชาวบ้านตำบลหนองไม้ไผ่  ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา  "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  กิจกรรมซ่อมถนนที่ชำรุดสายบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ ๓  ตำบลหนองไม้ไผ่ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12