องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

"กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ การทำพรมเช็ดเท้า การทำพวงมาลัยผ้าขาวม้า การทำขนมลูกชุบ"

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๔

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12