องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


การจัดการขยะอันตราย


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกันจัดการขยะมีพิษ และขยะอันตราย ตามจุดต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำขยะอันตรายและขยะมีพิษ ไปจัดการอย่างถูกวิธีต่อไป

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12