องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเผาในที่โล่ง แก้ปัญหาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมรณรงค์ พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้องกันการเผาป่าในที่โล่ง และเผาเศษวัชพืชเพื่อเป็นการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ  แก้ปัญหาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12