องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส.


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. บริเวณภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เมื่อวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12