องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาด ในวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12