องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


กิจกรรมออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ดำเนินกิจกรรมออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะและจัดเก็บหรือรื้อถอนป้ายโฆษณา  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  ประจำปี  2566

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12