องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำเดือนพฤษภาคม


องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

โดยตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนภายในตำบลหนองไม้ไผ่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์  

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12