องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวและประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12